Tłumacz przysięgły w UK? Sprawdź cennik tłumaczeń

Tłumaczenie przysięgłe bywa jedyną, dopuszczalną w danej sytuacji formą tłumaczenia. Warto wiedzieć gdzie można skorzystać z usługi tłumacza za granicą, na przykład w UK, ile to kosztuje i czemu właściwie tłumaczenie zwykłe nie jest wystarczające.

Czym wyróżnia się tłumaczenie przysięgłe?

Niezależnie od tego, czy będzie nam potrzebny tłumacz przysięgły krajowy czy tłumacz przysięgły UK, warto wiedzieć dlaczego w ogóle czasem powinniśmy skorzystać właśnie z jego usług. Tylko bowiem tłumacz przysięgły jest uprawniony do wykonania tłumaczenia przysięgłego – inaczej nazywanego uwierzytelnionym. Taka osoba musi posiadać oficjalne uprawnienia do wykonywania zawodu, mieć za sobą zdany egzamin państwowy i zostać zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Posiada urzędową pieczęć i jest wpisana na listę – tam też można sprawdzić, czy osoba, której zamierzamy zlecić tłumaczenie jest uprawniona.

Tłumaczenie przysięgłe (także tłumaczenie przysięgłe online) wyróżnia się formą. Każda strona musi być wydrukowana i opatrzona pieczęcią oraz podpisem. Cały dokument zakończony jest klauzulą poświadczającą, dzięki której zyskuje on moc urzędową.

Jeśli więc znajdujemy się w sytuacji, w której zwykłe tłumaczenie nie jest wystarczające z uwagi na formę, zachodzi konieczność skorzystania z usługi tłumacza przysięgłego. Będzie to na przykład dotyczyć dokumentacji dotyczącej wykształcenia, aktów kupna nieruchomości, dokumentacji medycznej, umów, pism procesowych, postepowań przed sądami i organami państwowymi.

Czy tłumaczenie zwykłe, przysięgłe i tłumaczenie przysięgłe online różnią się merytorycznie?

Wiele osób, zlecając tłumaczenie zastanawia się przede wszystkim nad jego jakością. Słusznie! Dlatego też warto powierzać wykonanie usługi profesjonalistom z doświadczeniem, o dobrej opinii.

Zupełnie jednak nieuzasadnione jest myślenie, że tłumacz przysięgły UK będzie inaczej traktował tekst z merytorycznego punktu widzenia, niż tłumacz zwykły. Tak samo warto pamietać, że tak samo wysoką jakością odznaczać się będzie tłumaczenie przysięgłe online jak to wykonane w ramach usługi stacjonarnej.

Wszystkie te rodzaje tłumaczeń posługują się tak samo słownictwem fachowym, są poprawne z punktu widzenia stylu, gramatyki oraz interpunkcji. Różnią się obwarowującymi je wymogami formalnymi. Tłumaczenie przysięgłe online będzie miało takie same wymogi jak wykonywane stacjonarnie. Tłumaczenie zwykłe natomiast nie ma pieczęci ani podpisu, może być napisane nawet odręcznie. Jest wykonywane na potrzeby zlecającego i nie stanowi dokumentu urzędowego. Można je wykonać będąc filologiem bez zdanego egzaminu. Kiedy przydaje się takie tłumaczenie? Na przykład w przypadku przekładów artykułów, prac naukowych, stron internetowych.

Cennik tłumaczeń przysięgłych

Wybierając tłumacza przysięgłego, kierujemy się różnymi czynnikami. Jeśli potrzebny jest nam tłumacz przysięgły UK, który dokonuje przekładów polsko-angielskich, sprawdzić powinniśmy nie tylko czy widnieje na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także w Chartered Institute of Linguists (CIOL). Co więcej, taka osoba powinna być też zarejestrowana w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w UK.

Dobrą praktyką jest sprawdzenie opinii o wybranym tłumaczu przysięgłym UK, zapoznanie się ze stroną internetową biura tłumaczeń. Warto wybierać profesjonalistów, którzy specjalizują się w danej dziedzinie, mających fachowe słownictwo z konkretnego zakresu. Na stronie biura można też sprawdzić typy dokumentów podlegających przekładowi. Tam też sprawdzimy jak długo czeka się na wycenę i samo tłumaczenie. Jest jeszcze jeden, niezwykle istotny czynnik – cennik tłumaczeń przysięgłych. Na stronie https://tlumaczprzysieglyuk.co.uk zamówimy usługę tłumacza i sprawdzimy cennik. Biuro Alfa & Omega wykonuje przekłady polsko-angielskie i angielsko-polskie dla klientów z całego UK. 

Ceny są bardzo atrakcyjne. Na przykład za przełożenie aktu urodzenia zapłacimy 10-15 funtów. Suplement do dyplomu będzie nas kosztować od 40 do 60 funtów, umowa o pracę – 25-50 funtów, w zależności od długości i skomplikowania dokumentu. Za przesyłkę dokumentu nie zapłacimy nic na terenie UK, za wysyłkę do polskiego biura – symboliczną kwotę 2 funtów. Warto podkreślić, że podane ceny to koszt przetłumaczenia całości dokumentu, nie jednej jego strony.

Warto zadbać o to, aby tłumaczenie przysięgłe wykonywane było przez specjalistę, który będzie gwarantem jakości merytorycznej i formalnej dokumentu. Często bowiem pismo, będące tematem przekładu jest niezwykle ważne, żeby zapewnić sobie powodzenie sprawy sądowej czy znalezienie pracy.

tomasz